NOP Safety Services BV 


Teaching a growth mindset creates motivation and productivity in the worlds of business, education, and safety. It enhances relationships 

Risicobeoordeling RI&E

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn alle bedrijven verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) omvat eigenlijk twee onderdelen: het inventariseren en opstellen van een lijst met alle risico’s in uw bedrijf (veiligheid en gezondheid) en een plan van aanpak ten behoeve van het terugdringen en oplossen van deze risico’s. Een RI&E heeft dus een preventief karakter.

Als ondernemer loopt u risico’s. Wat als een medewerker een ongeval krijgt met een machine of met gevaarlijke stoffen. Wat als iemand uitvalt omdat het uit te voeren werk te zwaar of te veel is. Dit soort zaken brengt heel veel gevolgen met zich mee. De productie stagneert, u krijgt te maken met verzuimkosten en misschien ook wel reparatiekosten, er bestaat een kans dat u wordt geconfronteerd met financiële claims, uw goede naam kan schade oplopen.

Met een RI&E dringt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terug en dus ook het financiële risico.

Door onze jarenlange ervaring, zijn wij getraind om gevaren en risico’s binnen bedrijven te herkennen. Niet alleen in de industrie maar bijvoorbeeld ook in de handel en dienstverlenende sector. Wij evalueren deze risico’s voor u en stellen een plan van aanpak op om de risico’s terug te dringen. Uiteindelijk begeleiden wij u in het doorvoeren van de maatregelen.

© copyright  2019  by NOP Safety Services BV     |     Algemene Voorwaarden     |     Privacy Statement